Tvorba webu

Potřebujete nové webové stránky? Provedu vás bezbolestně celou poutí tvorby webu, od prvotního nápadu, průzkumu a získání podkladových dat přes vypracování zadání, psaní textů a samotné programování. A poté vymyslíme strategii pro dlouhodobé zviditelnění vašeho webu a podnikání. Pěkně krok za krokem.

Moji doménou jsou především obsahové a magazínové weby, postavené na principu obsahového marketingu. Vzděláváte a bavíte své publikum obsahem a budujete s ním dlouhodobý vztah a renomé experta ve vašem oboru. Z publika se pak rekrutují zákazníci ve chvíli, kdy váš produkt nebo službu skutečně potřebují.

Ptáte se, jak celý proces tvorby webů vypadá?

Na začátku bylo „Proč?“

Podobně jako u stavby domu začíná i práce na internetových stránkách dříve než hloubením základů. Dobrý web vyžaduje nejen znalosti a práci, ale také podrobné podklady a dobře položené otázky. Dlouholetá praxe mě jen utvrdila v přesvědčení, že moji klienti potřebují víc než jen technické řešení webu a design. Potřebují znát své zákazníky a jejich potřeby. Potřebují tak web naroubovat na svou činnost či podnikání a svou marketingovou strategii. Potřebují mít stanovené cíle webu. A ten musí mluvit jazykem vašich kupujících… Budu se vás tedy ptát. A budu se ptát hodně!

Poctivé a podrobné zadání je polovina úspěchu

Neváhám proto věnovat dostatek času povídání a otázkám, jak vám pomůže. Při konzultacích čerpám kromě znalostí z webařské praxe také z podnětů načerpaných desetiletým lektorováním kurzu o podnikání a vedení mastermind skupin. A teprve pak má smysl zkompletovat zadání – popis funkcí, nakreslit schemata (tzv. wireframy), zadat design. Řešit technické provedení, instalovat, kódovat, pilovat testovací kopii detaily, dokud nebudete spokojeni.

Obsah si krotíte sami, jsem „váš“ ale i po spuštění webu

Nad obsahem budete mít kontrolu díky redakčnímu systému odkudkoliv. Se složitější úpravou rád pomohu. Ale buďte připraveni na to, že spuštěním webu práce leckdy spíše začíná. Najdeme společně správnou taktiku pro vaše sociální sítě či e-mailový marketing. Nastavíme potřebné automatizace, ať jsou e-mailové sekvence nebo prodejní automat. A pokud potřebuje jít v některém tématu hlouběji, doporučím vhodného oborového profíka nebo virtuální asistentku, která pomůže s rutinějšími činnostmi.

Mé služby máte stále k dispozici. Preferuji dlouhodobé spolupráce. Teprve časem se může ukázat, zda byly původní předpoklady při návrhu webu a strategie funkční. Anebo je potřeba je pozměnit.

Vyhovuje? Plácněme si

Pavel Ovesný